Online afspraak maken!
Churchilllaan 62
2900 Schoten
Open Google Maps
tel 03 658 50 34 tel 03 658 04 40

Enkel op afspraak.
Bellen tussen 08u en 10u.

Altijd klevertje mutualiteit meebrengen!

Belangrijk: regels voor wanneer u op afspraak komt

Indien u op afspraak komt op de praktijk, vragen wij u onderstaande maatregelen te respecteren:

- Kom precies op het moment van de afspraak

- Draag een mondmasker (https://www.youtube.com/watch?v=3uc9pjgYpfw)

- Wacht buiten (indien mogelijk)

- Breng maximum 1 begeleider mee

- Ontsmet uw handen bij het binnen- én buitengaan van de praktijk (https://www.youtube.com/watch?v=PirdARvCeCU)

Hierdoor kunnen wij iedereen op een hygiënische en veilige manier verderhelpen.

Bedankt voor uw medewerking.

Vakantieregeling

Dokter Aline Nguyen
  • Is aanwezig tot en met 20 september en zal vanaf 1 oktober vervangen worden door dokter Mathias Hoffmann
Dokter Veerle Van Raemdonckl
  • 2 tot en met 5 november

Dokter Michelle van der poel

  • 6 tot en met 10 september

Pati├źntenstop

Wij kunnen helaas geen nieuwe patiënten meer aannemen binnen de praktijk. De uitzondering op deze regel zijn inwonende familieleden van patiënten die bij ons al gekend zijn.

Dringende afspraak

In drukke periodes zijn vaak alle afspraken volzet. Indien een afspraak dezelfde dag noodzakelijk is, gelieve dit te melden aan het secretariaat.

Identiteitskaart en klevertje meebrengen

Mogen wij u vragen bij elk consult uw elektronische identiteitskaart alsook een klevertje van de mutualiteit mee te brengen: in elk medisch dossier moeten de gegevens van de eID geregistreerd worden.

Visie en missie

In onze groepspraktijk willen we een laagdrempelige, kwaliteitsvolle eerstelijnsgeneeskunde aanbieden voor mensen uit de buurt van alle leeftijden, van zuigeling tot oudere.

Wij willen onze patiënten een integrale zorg aanbieden : zowel lichamelijk, psychosociaal als wat betreft existentiële vragen ( relaties, zingeving, levenseinde, ...) rekening houdend met de familiale en professionele context en de persoonlijke beleving van onze patiënten.

Samenwerken staat centraal zowel binnen als buiten onze praktijk :

  • onderling tussen de artsen van de praktijk door regelmatig patiëntenoverleg

  • met andere eerstelijnswerkers ( verpleging, thuiszorg , apotheker , kinesisten, diëtisten, ...)

  • met specialisten en ziekenhuizen

  • en vooral met onze patiënten om samen als partners te werken aan hun gezondheid.

Wij vervullen als huisarts hier een coördinerende rol in.

Wij hechten veel belang aan evidence based medicine, waarbij we onze beslissingen proberen te baseren op wat wetenschappelijk bewezen is en te zorgen voor een verantwoord en veilig medicijngebruik. Hiervoor volgen we regelmatig bijscholing.

Ons doel is onze patiënten zo gezond mogelijk te houden en te begeleiden in hun gezondheidsproblemen. Hierdoor is preventie ook een essentieel onderdeel in onze praktijkvoering.

Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen, zorgen we dat via een elektronisch medisch dossier dat alle artsen op de hoogte blijven en nemen we deel aan de wachtdienst van Schoten en de Huisartsenwachtpost Antwerpen Noord. Een voorkeur voor een bepaalde arts wordt in de mate van het mogelijke gerespecteerd, maar we zijn er van overtuigd dat als het nodig is, elke arts van de praktijk u persoonlijk en kwalitatief kan verder helpen. Voor de beste medische hulp komt u op consultatie in de praktijk. Huisbezoeken worden voorbehouden voor mensen die zich echt niet kunnen verplaatsen.

Omdat huisarts zijn een vak apart is dat je het best kan leren in de praktijk, willen wij in onze praktijk ook ruimte scheppen om studenten en artsen op te leiden tot huisarts.

Tenslotte vereist deze manier van samenwerken een goede vertrouwensrelatie, wederzijds respect en een open en eerlijke communicatie.

Huisartsen

Dr. Annick Bastiaensen

Dr. Inge Lambrechts

Dr. Michelle van der Poel

Dr. Veerle Van Raemdonck

Secretariaat

Inge Declerck

Ingrid Van Iersel

Churchilllaan 62
2900 Schoten
Open Google Maps
tel 03 658 50 34 tel 03 658 04 40

Enkel op afspraak.
Bellen tussen 08u en 10u.